Nagrywanie

sheet music
Help →  Polish →  Nagrywanie
prev next

(Te funkcje mają tylko wersje «Maestro» i «Classic»).

Program zapisuje muzykę korzystając z urządzeń MIDI. Nagrywanie rozpoczyna się od bieżącej pozycji w utworze od bieżącej pieciolinii zgodnie z ustawieniami tempa. Nakmniejszy czas trwania nagrywanych nut jest ustalany na karcie «Ustawienia programu».

Nagrywanie rozpoczyna się po kliknięciu przycisku «Nagrywaj»  i kończy kliknięciem przycisku «Stop» . Kursor jest automatycznie przemieszczany po partuturze utworu zgodnie z zadanym tempem. Muzyczne urządzenia wejściowe są wybierane na karcie «Ustawienia programu».

Tryby nagrywania można zmieniać w oknie nagrywania (które otwiera się po rozpoczęciu nagrywania).

Przycisk «Czas rzeczywisty»  ustala tryb przesuwania kursora po utworze. Jeśli ten tryb jest wybrany, to kursor przemieszcza się po utworze w takim tempie, jakie zostało w utworze zapisane; taki tryb nazywamy trybem czasu rzeczywistego. Jeśli omawiany tryb nie został wybrany, to kursor przesunie się na pozycję kolejnej nuty tylko wówczas, jeśli nie jest wciśnięty przycisk «Akord». (Jeśli przycisk akordów jest wciśnięty, wtedy kursor nie porusza się).

Przycisk «Metronom»  pozwala ustawić parametry metronomu. Jeżeli przycisk «Czas rzeczywisty» nie jest wciśnięty, to przycisk «Metronom» wyznacza czas trwania dodawanej nuty. Jeśli przycisk «Metronom» jest aktywny, to czas trwania dodawanej nuty jest określany w rzeczywistym czasie zgodnie ze statusem kwantyzacji; to jest, będzie dodana nuta o najkrótszym możliwym czasie trwania.

Przycisk «Dwie ręce»  włącza taki tryb w partii zawierającej dwie pięciolinie, w którym nuty są dodawane do jednej z dwóch pięciolinii zgodnie ze swoją wysokością.

Pozostałe przyciski (półtony, triole, itd.) są potrzebne do zapisania niektórych nut specjalnych lub właściwości pauz.

Nagrywanie jest wykonywane z urządzenia podanego tutaj: «Obsługa” | «Ustawienia» | «Urządzenia» | “Wejście». Możliwa jest regulacja w oknie «Sterowanie głośnością».

Skróty klawiszowe przyśpieszają przełączanie trybów pracy.

Patrz: «Skróty klawiszowe».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software