Odtwarzanie

sheet music
Help →  Polish →  Odtwarzanie
prev next

Program odtwarza muzykę na podstawie zapisu utworu. Odtwarzanie zaczyna się od bieżącej pozycji kursora w utworze, w tempie zdefiniowanym przez ustawienia. Program monitoruje bieżący postęp odtwarzania i ustawia kursor w odpowiednim miejscu utworu, w razie potrzeby przełączając strony. Odtwarzanie rozpoczyna się po kliknięciu przycisku “Odtwarzaj” , a zatrzymuje się po kliknięciu przycisku “Stop”  lub gdy kursor dojdzie do końca utworu. Urządzenie przyłączone do muzycznego wyjścia może być zdefiniowane na karcie «Ustawienia programu».

W trakcie odtwarzania można: 1) regulować “Tempo”  suwakiem w menu instrumentu, 2) wyciszać partie lub głosy, 3) sterować głośnością poszczególnych głosów i partii (poprzez menu Projekt) albo też zmieniać głośność całej kompozycji przesuwająć suwak “Głosność”  w menu Instrumenty.

Jeśli chcemy odtworzyć tylko fragment kompozycji, należy zaznaczyć potrzebne nuty. W takim przypadku program odtworzy telko wybrany fragment.

Dźwięk pochodzi z wyjścia urządzenia podanego w menu “Obsługa” | “Ustawienia” | “Urządzenia”. Możliwe jest ustawienie opcji “Sterowanie głośnością”.

Można włączać bądź wyłączać metronom. Ta możliwość jest dostępna przez główne menu “Obsługa” | “Ustawienia” | “Nagrywanie/Odtwarzanie”.

W oknie projektu można wyciszyć każdą partię, pięciolinię lub głos. Mozna to też zrobić we właściwościach odpowiedniego obiektu (menu “Kompozycja”). Dla dowolnego głosu można też wydać polecenie “Solo” (w menu kontekstowym lub oknie projektu); wtedy wszystkie inne głosy zostaną wyciszone.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software