Zarządzanie tempem

sheet music
Help →  Polish →  Zarządzanie tempem
prev next

Aby wprowadzić określenia tempa do utworu, należy użyć przycisku «Tempo»  na panelu .

Tempo mozna zmieniać takimi symbolami jak «Allegro». Właściwości symboli tempa można zmieniać w oknie dostępnym z głównego menu: «Szablony» | «Sposoby wykonania» | «Tempo».

Można zmieniać spis sposobów wykonania korzystając z edytora sposobów wykonania: «Szablony» | «Sposoby wykonania» | «Spis sposobów wykonania».

Tempo kompozycji jest domyślne. Takie tempo trwa do momentu pojawienia się symbolu nowego tempa. Do tego parametru mamy dostęp poprzez «Właściwości kompozycji».

Można także ustawić tymczasową zmianę tempa dla całej kompozycji. Taka zmiana tempa jest ustawiana procentowo wzgledem tempa zapisanego w utworze lub wzgledem tempa domyślnego. Oznacza to, że wszystkie oznaczenia tempa w utworze zostaną procentowo zmienione, co pozwala zagrać utwór nieco szybciej lub nieco wolniej, ale bez utraty zmian tempa zapisanych w utworze. Opisywana właściwość jest dostępna w oknie odtwarzania..


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software