Ustawienia programu

sheet music
Help →  Polish →  Ustawienia programu
prev next

Polecenia do zmiany parametrów pliku, odtwarzania i nagrywania. Dostępne z poziomu głównego menu poprzez «Obsługa».

  • «Ogólne» – dla parametrów pliku.
  • «Zapisz»

«Zapisz kopię zapasową»

     – Tworzy nową kopię zapasową, gdzy plik jest zapisywany. Dotychczasowa kopia zapasowa nie jest nadpisywana.

«Liczba kopii»

     Największa liczba kopii zapasowych zapisanych dla danego pliku. Po przekroczeniu tej liczby najstarszy plik jest już nadpisywany.

«Automatyczny zapis»

     – Automatycznie zapisuje zmiany w pliku co ustalony interwał czasu.

«Interwał»

     – Wartość interwału czasu, po którym zapisywana jest automatycznie kopia zapasowa pliku.

 

  • «Efekty»

«Odtwarzaj przy wprowadzaniu»

     – Odtwarzaj nutę, w chwili wprowadzania tej nuty przez panel “Nuty”.

«Odtwarzaj przy przesuwaniu»

     – Odtwarzaj nutę, podczas przesuwania tej nuty.

«Odtwarzaj przy wprowadzaniu przez panel Pianino»

     – Odtwarzaj nutę, w chwili wprowadzania tej nuty przez panel “Pianino”.

«Odtwarzaj przy wprowadzaniu przez panel Gitara»

     – Odtwarzaj nutę, w chwili wprowadzania tej nuty przez panel “Gitara”.

«Odtwarzaj przy wprowadzaniu przez wejście MIDI»

     – Odtwarzaj nutę, w chwili wprowadzania tej nuty przez urządzenie MIDI.

«Pokaż nazwę na nucie»

     – Pokaż nazwę nuty wkszanej kursorem myszki.

«Podświetl odtwarzane nuty na Pianinie»

     – W czasie odtwarzania utworu podświetl odtwarzane nuty na klawiaturze wirtualnego pianina.

 

  • «Automatyczne obliczanie»

«Automatycznie wypełnij stronę»

     – wypełnia do końca stronę pustymi taktami.

«Automatycznie uwzględniaj efekty»

     – jeśli opcja jest zaznaczona, to podczas odtwarzania muzyka jest wykonywana zgodnie z zapisanymi w utworze symbolami efektów (tj.: tryl, gruppetto, mordent …).

«Automatycznie uwzględniaj dynamikę»

     – jeśli opcja jest zaznaczona, to podczas odtwarzania muzyka jest wykonywana zgodnie z zapisanymi na partuturze symbolami dynamiki (tj.: forte, crescendo …).

«Automatycznie wypełniaj takt» – pozostałą pustą część taktu wypełniaj odpowiednio długimi pauzami.

 • «Tekst od prawej do lewej» – jeśli ta opcja jest uaktywniona, to nowe teskty będą wprowadzane od prawej strony do lewej (np. tekst arabski).
 • «Urządzenia» – wybór bieżącego urządzenia wejściowego i wyjściowego.
 • «Nagrywanie/Odtwarzanie» – ustawia tryb kwantyzacji przy wprowadzaniu nut z urządzenia wejściowego. Ta opcja służy do określenia najkrótszej zapisywalnej nuty. To ustawienie wykorzystuje też metronom przy nagrywaniu lub odtwarzaniu.

«Czas rzeczywisty»

    – jeśli wybrana jest ta opcja, to kursor w odtwarzanym utworze przesuwa się zgodnie z zapisanym tempem.

«Odtwarzanie kwantowane/dokładne»

    – jeśli ta opcja jest aktywna, wtedy czas trwania nuty w trakcie odtwarzania będzie ustawiany zgodnie z nastawieniami kwantyzacji. Jeśli opcja nie jest aktywna, to w trakcie odtwarzania czas trwania nut pozostaje taki, jak zapisano w utworze.

«Domyślna prędkość»

    – jeśli opcja jest włączona, wtedy program przy zapisie z urządzenia MIDI wykorzystuje tą wartość prędkości, a nie rzeczywistą, z którą odbiera dane z urządzenia MIDI.

 

  • «Muzyka» – ustawienia dotyczące wyświetlania nazw nut, alikwot, dynamiki, różnych efektów wykonawczych, kierunku chwytni gitaowej i stylów tabulatury.

«Nuty»

    – nazwy nut wyświetlanych w programie. Można użyć jednego z dwóch wbudowanych zestawów albo też rećznie dodać własne nazwy.

«Dynamika»

    – ustawienia dotyczące obliczeń głośności. Gdy w utworze pojawia się termin określający dynamikę, te ustawienia są wykorzystywane do regulacji głośności nuty. Ustawienia mogą być zmieniane w Edytorze Głośności Nut.

«Efekty»

    – ustawienia związane z obliczaniem efektów muzycznych. Gdy w yutworze pojawi się odpowiedni symbol, te ustawienia są wykorzystywane do wyznaczenia nowego położenia nuty. W Edytorze Odtwarzania można zmieniać położenie tych efektów na skali czasu.

«Kierunek chwytni»

    – kierunek, w którym chwytnia gitary jest wyświetlana na partyturze.

«Styl tabulatury»

    – styl wyświetlania chorągiewek nut na pięcioliniach.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software