Skróty klawiszowe

sheet music
Help →  Polish →  Skróty klawiszowe
prev next

Przełączanie między plikami i panelami.

 • Alt+0, Alt+1… – Aktywuje pierwszy plik, drugi plik, …
 • Alt+N – Aktywuje panel 
 • Alt+S – Aktywuje panel 
 • Alt+E – Aktywuje panel 
 • Alt+T – Aktywuje panel 
 • Alt+C – Aktywuje panel 
 • Alt+I – Aktywuje panel 
 • Alt+K – Aktywuje panel 
 • Alt+D – Aktywuje panel 
 • Alt+P – Aktywuje panel 
 • Alt+G – Aktywuje panel 
 • Alt+M – Aktywuje panel 
 • Alt+V – Aktywuje panel 

Poruszanie się w obrębie pięciolinii

 • Lewo – Do poprzedniej nuty
 • Prawo – Do następnej nuty
 • Góra – O pięciolinię wyżej
 • Dół – O pięciolinię w dół
 • Alt+Ctrl+Góra – Podwyż aktualną pozycję wprowadzania o 1/2 kroku
 • Alt+Ctrl+Dół – Obniż aktualną pozycję wprowadzania o 1/2 kroku
 • Home – Idź do pierwszej nuty na bieżącej pięciolinii
 • End – Idź do ostatniej nuty na bieżącej pięciolinii
 • Ctrl+Home – Idź do pierwszej nuty na stronie
 • Ctrl+End – Idź do ostatniej nuty na stronie
 • PgUp – Idź do pierwszego taktu na poprzedniej stronie
 • PgDn – Idź do pierwszego taktu na następnej stronie
 • Ctrl+PgUp – Idź do pierwszego taktu na pierwszej stronie
 • Ctrl+PgDn – Idź do pierwszego taktu na ostatniej stronie
 • Ctrl+Shift+0..9 – Wstaw zakładkę
 • Ctrl+0..9 – Idź do zakładki

Usuwanie

 • Delete – Usuń nutę (nuty) na bieżącej pozycji albo usuń zaznaczone nuty lub symbole
 • BackSpace – Usuń nutę (nuty) przed bieżącą pozucją kursora

Modyfikacje pięciolinii

 • Ctrl+Lewo – Przesuń zaznaczone nuty lub symbole (lub nuty na bieżącej pozycji) w lewo
 • Ctrl+Prawo – Przesuń zaznaczone nuty lub symbole (lub nuty na bieżącej pozycji) w prawo
 • Ctrl+Góra – Przesuń zaznaczone nuty lub symbole (lub nuty na bieżącej pozycji) w górę o 1/2 kroku
 • Ctrl+Dół – Przesuń zaznaczone nuty lub symbole (lub nuty na bieżącej pozycji) w dół o 1/2 kroku
 • Alt+Lewo – Zwiększ rozmiar zaznaczonych nut lub symboli (na przykład “Crescendo”)
 • Alt+Prawo – Zmniejsz rozmiar zaznaczonych nut lub symboli (na przykład “Crescendo”)
 • Alt+Góra – Zwiększ rozmiar zaznaczonych symboli (na przykład “Arpeggio”)
 • Alt+Dół – Zmniejsz rozmiar zaznaczonych symboli (na przykład “Arpeggio”)
 • Shift+Góra – Podnieś do góry laseczkę zaznaczonej nuty (lub nuty na bieżącej pozycji kursora) lub też orientację symbolu na pięciolinii (na przykład Fermata)
 • Shift+Dół – Opuść w dół laseczkę zaznaczonej nuty (lub nuty na bieżącej pozycji kursora) lub też orientację symbolu na pięciolinii (na przykład Fermata)
 • Ctrl+Shift+Lewo – Przesuń w lewo graficzną pozycję niektórych symboli (na przykład “Tempo”)
 • Ctrl+Shift+Prawo – Przesuń w prawo graficzną pozycję niektórych symboli (na przykład “Tempo”)
 • Alt+Shift+Lewo – Zwiększ graficzną szerokość iektórych symboli (na przykład “Crescendo”)
 • Alt+Shift+Prawo – Zmniejsz graficzną szerokość niektórych symboli (na przykład “Crescendo”)

Sortowanie pięciolinii

 • Ctrl+Shift+Góra – Jeśli istnieje więcej niż jedna pięciolinia, to przesuń pięciolinię o jedną w górę
 • Ctrl+Shift+Dół – Przesuń pięciolinię o jedną w dół, jeśli istnieje więcej niż jedna pięciolinia

Operacje: krok do tyłu-krok do przodu (Cofnij-Powtórz)

 • Ctrl+Z – Cofnij ostatnią operację
 • Shift+Ctrl+Z – Powtórnie wykonaj cofniętą operację

Kopiowanie

 • Ctrl+X – Przenieś zaznaczoną zawartość do schowka (to oznacza usunięcie przeniesionej zawartości z utworu)
 • Ctrl+C – Kopuj zaznaczone nuty i symbole do schowka
 • Ctrl+P – Wklej nuty i symbole z schowka w miejsce wskazane bieżącym połozeniem wskaźnika (zawartość schowka pozostaje bez zmian)

Jeśli panel “Nuty” jest aktywny:

 • Q – Naciśnij przycisk “Wskaźnik”
 • W – Naciśnij przycisk “Szybkie wprowadzanie” > “Pojedyńcze wprowadzanie” > “Wielokrotne wprowadzanie”
 • E – Naciśnij przycisk “Wymaż”
 • C – Naciśnij przycisk “Klucz”
 • A – Naciśnij przycisk “Tonacja” (“Ton”)
 • Z – Naciśnij przycisk “Metrum”
 • I – Naciśnij przycisk “Tempo”
 • Y – Naciśnij przycisk “Triola …”
 • V – Naciśnij przycisk “Przednutki”
 • N – Naciśnij przycisk “Nuta” .. “1/64 nuty”. Kolejne naciśnięcia cyklicznie zmieniają wartość nuty.
 • P – Naciśnij przycisk “Pauza” .. “Pauza 1/64”
 • 1..7 – Naciśnij przycisk “Nuta” .. “1/64 nuty”
 • J – Naciśnij przycisk “Duola, Triola, Kwintola …”
 • T – Naciśnij przycisk “Tremolo”
 • U – Naciśnij przycisk “Kropka” > “Podwójna kropka”
 • B – Naciśnij przycisk “Bemol” -> “Podwójny bemol”
 • D – Naciśnij przycisk “Krzyżyk” -> “Podwójny krzyżyk”
 • R – Naciśnij przycisk “Kasownik” – > “Kasownik-Bemol” – > “Kasownik-Krzyżyk”
 • S – Naciśnij przycisk “Staccato”
 • O – Naciśnij przycisk “Portamento”
 • H – Naciśnij przycisk “Otwarty hat” > “Półotwarty hat”
 • F – Naciśnij przycisk “Fall Up” > “Fall Down”
 • M – Naciśnij przycisk “Nuta perkusyjna”
 • K – Naciśnij przycisk “Pusta nuta”
 • L – Naciśnij przycisk “Legato (ligatura)”

Jeśli panel “Symbole” jest aktywny:

 • Q – Naciśnij przycisk “Wskaźnik”
 • W – Naciśnij przycisk “Szybkie wprowadzanie” > “Pojedyńcze wprowadzanie” > “Wielokrotne wprowadzanie”
 • E – Naciśnij przycisk “Wymaż”
 • C – Naciśnij przycisk “Crescendo”
 • D – Naciśnij przycisk “Diminuendo”
 • N – Naciśnij przycisk “Koniec części” > “Koniec kompozycji”
 • X – Naciśnij przycisk “Początek powtórki” > “Koniec powtórki”
 • K – Naciśnij przycisk “Coda”
 • O – Naciśnij przycisk “Ottava alta” -> “Ottava bassa”
 • F – Naciśnij przycisk “Forte” > “Fortissimo” > “Forte-Fortissimo”
 • P – Naciśnij przycisk “Piano” > “Pianissimo” > “Piano-Pianissimo”
 • Z – Naciśnij przycisk “FortePiano” > “Mezzopiano” > “Mezzoforte”
 • S – Naciśnij przycisk “Forzando” > “SForzando” > “SForzato” > “Extraforzato”
 • I – Naciśnij przycisk “Arpeggio”
 • H – Naciśnij przycisk “Ręka w dół” > “Ręka w górę”
 • T – Naciśnij przycisk “Tryl”
 • G – Naciśnij przycisk “Gruppetto”
 • M – Naciśnij przycisk “Mordent”
 • B – Naciśnij przycisk “Nawias”
 • A – Naciśnij przycisk “Akcent”
 • L – Naciśnij przycisk “Wciśnij pedał” > “Zwolnij pedał”

Jeśli panel “Akordy” jest aktywny:

 • Q – Naciśnij przycisk “Wskaźnik”
 • W – Naciśnij przycisk “Szybkie wprowadzanie” > “Pojedyńcze wprowadzanie” > “Wielokrotne wprowadzanie”
 • E – Naciśnij przycisk “Wymaż”
 • R – Przełącz tryb wprowadzania “Dodawanie akordów”/”Dodawanie chwytów gitarowych”/”Dodawanie tekstu akordów”
 • +,- – Zmień czas trwania nut (cała nuta … 1/64) (Dodawanie akordów)
 • N – Zmień główną nutę (C…B)
 • N – Zmień podstawę akordu (5…13)
 • B – Naciśnij przycisk “Bemol”
 • D – Naciśnij przycisk “Krzyżyk”
 • I – Naciśnij przycisk “Minor (moll)”
 • J – Naciśnij przycisk “Major (dur)”
 • S – Naciśnij przycisk “Sus”
 • O – Naciśnij przycisk “Omiń”
 • A – Naciśnij przycisk “Dodaj pięciolinię”Jeśli panel “Interwały” jest aktywny:
 • R – Naciśnij przycisk “Akord”
 • N – Zmień kierunek interwału
 • D – Zmień czas trwania nuty (cała nuta … 1/64). Kolejne naciśnięcia cyklicznie zmieniają wartość nuty.
 • +,- – Zmień czas trwania nuty (cała nuta … 1/64)
 • O – Zmień numer oktawy (0..5)
 • U – Naciśnij przycisk “Kropka” > “Podwójna kropka”
 • J – Naciśnij przycisk “Duola, triola, kwintola …”
 • T – Naciśnij przycisk “Tremolo”Jeśli panel “Projekt” jest aktywny:
 • Q – Naciśnij przycisk “Wskaźnik”
 • W – Naciśnij przycisk “Szybkie wprowadzanie” > “Pojedyńcze wprowadzanie” > “Wielokrotne wprowadzanie”
 • E – Naciśnij przycisk “Wymaż”
 • T – Naciśnij przycisk “Tekst”
 • N – Naciśnij przycisk “Napis”
 • K – Naciśnij przycisk “Słowa”
 • L – Naciśnij przycisk “Linia” > “Strzałka”
 • R – Naciśnij przycisk “Prostokąt” > “Wypełnij prostokąt”
 • P – Naciśnij przycisk “Elipsa” > “Wypełnij elipsę”
 • I – Naciśnij przycisk “Obrazek”
 • A – Naciśnij przycisk “Łuk”
 • P – Naciśnij przycisk “Wycinek” > “Wypełnij wycinek”
 • S – Naciśnij przycisk “Segment” > “Wypełnij segment”Jeśli panel “Pianino” jest aktywny:
 • Góra, Dół – Zmień czas trwania nuty wprowadzanej z keyboardu (cała nuta, 1/2, 1/4 …)
 • Lewo, Prawo – Zmień bieżącą oktawę na keyboardzie (0…9)
 • Ctrl + Góra, Dół, Lewo, Prawo – Przesuń się w obrębie pięciolinii
 • C, D, E, F, G, A, B – Dodaj nutę
 • Shift+C, Shift+D.. – Zwiększ o półtonu od nuty
 • Space – Dodaj pauzę o ustalonym czasie trwania
 • R – Naciśnij przycisk “Akord”
 • N – Naciśnij przycisk “Nuta”
 • P – Naciśnij przycisk “Pauza”
 • U – Naciśnij przycisk “Kropka” > “Podwójna kropka”
 • J – Naciśnij przycisk “Duola, triola, kwintola …”
 • T – Naciśnij przycisk “Tremolo”
 • M – Naciśnij przycisk “Nuta perkusyjna”
 • K – Naciśnij przycisk “Pusta nuta”Jeśli panel “Keyboard” jest aktywny:
 • 1..7 – Zmień czas trwania nuty (cała nuta … 1/64)
 • Space – Dodaj pauzę
 • I – Naciśnij przycisk “Duola, triola, kwintola …”
 • O – Naciśnij przycisk “Legato (Ligatura)”
 • P – Naciśnij przycisk “Staccato”
 • { – Naciśnij przycisk “Portamento”
 • } – Naciśnij przycisk “Tremolo”
 • K – Naciśnij przycisk “Bemol” -> “Podwójny bemol”
 • L – Naciśnij przycisk “Kasownik” – > “Kasownik-Bemol” – > “Kasownik-Krzyżyk”)
 • : – Naciśnij przycisk “Krzyżyk” -> “Podwójny krzyżyk”
 • . – Naciśnij przycisk “Kropka”
 • < – zmiana oktawy
 • > – zmiana oktawy

W trybie nagrywania przy otwartym oknie “Nagrywanie”:

 • E – Naciśnij przycisk “Czas rzeczywisty”
 • O – Naciśnij przycisk “Metronom”
 • H – Naciśnij przycisk “Dwie ręce”
 • R – Naciśnij przycisk “Akordy”
 • N – Naciśnij przycisk “Nuta”
 • P – Naciśnij przycisk “Pauza”
 • U – Naciśnij przycisk “Kropka” > “Podwójna kropka”
 • J – Naciśnij przycisk “Duola, triola, kwintola …”
 • T – Naciśnij przycisk “Tremolo”
 • M – Naciśnij przycisk “Nuta perkusyjna”
 • K – Naciśnij przycisk “Pusta nuta”
 • 1..7 – Naciśnij przycisk czas kwantowania “Cała nuta” … “1/64 nuty”
 • +,- – Zmień czas kwantowania nut (cała nuta … 1/64)

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software