Tworzenie nowej kompozycji

sheet music
Help →  Polish →  Tworzenie nowej kompozycji
prev next

Aby rozpocząć nową kompozycję należy kliknąć przycisk . Otworzy się okno dialogowe nowej kompozycji. W oknie można podać podstawowe właściwości nowego utworu. Można tkaże wybrać pracę z szablonami. Po kliknięciu przycisku«Zapisz» można zapisać własny szablon.

W polach «Tytuł» i «Autor» można podać tytuł utworu (tekst ten będzie wyświetlony dużą czcionką u góry strony) oraz nazwisko autora (tekst wyświetlany będzie po prawej stronie strony). Później można zmienić tytuł, nazwisko autora i inne tego rodzaju właściwości korzystając z panelu . Patrz: «Właściwości tekstu».

W polu «Metrum» określamy metrum kompozycji. W polu «Przedtakt» można określić metrum dla pierwszego taktu, w sytuacji, gdy metrum pierwszego taktu różni się od metrum całego utworu. Zmienić te ustawienia można na kartach«Właściwości kompozycji» i «Właściwości sekcji».

W polu projektu znajdują się aktywne elementy (sekcje, partie, głosy), które mogą być użyte w kompozycji. Można zmieniać liczbę tych elementów przyciskami  i . (Jeśli «Partia» jest aktywna, to można zmienić liczbę partii w kompozycji). Każdemu elementowi mozna nadać odrębną nazwę, tonację lub klucz.

Można także wybrać instrumenty z szerokiej gamy instrumentów umieszczonych na wbudowanej liście już zdefiniowanych instrumentów, klikając przycisk . (Patrz: «Instrumenty orkiestrowe».)
Podstawowe ustawienia utworu znajdują się na karcie «Ogólne».
Ustawienia dotyczące rozmieszczenia elemetów znajdują się na karcie «Strona».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software