Instrumenty orkiestrowe

sheet music
Help →  Polish →  Instrumenty orkiestrowe
prev next

Po wciśnięciu przycisku  można dodawać instrumenty do utworu, wybierając pożądane instrumenty z listy. Korzystając z tej listy posługujemy się przyciskami .

Jeżeli instrumenty zostały dodane w niestandardowej kolejności, to można je przegrupować zgodnie z definicjami zamieszczonymi w opisie instrumentów (należy użyć przycisku ) a potem korzystając z przycisku , ustawić zwykłą kolejność .

Spis instrumentów może być zmieniany, podobnie zresztą jak i cechy poszczególnych instrumentów (klucz, transpozycja, Liczba pięciolinii itd. umber of staves, etc.). W tym celu z głównego menu wybieramy: «Szablony» | «Spis instrumentów».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software