Właściwości tekstu

sheet music
Help →  Polish →  Właściwości tekstu
prev next

Ustaw parametry tekstu.

  • «Nazwa» – Wybierz nazwę czcionki ze spisu czcionek.
  • «Muzyka» – Pokaż/ukryj panel do wprowadzania tekstu przy użyciu symboli muzycznych.
  • «Rozmiar» – Wybierz rozmiar czcionki.
  • «Styl» – Mozna wybrać: pogrubiona, kursywa, przekreślona i podkreślona.
  • «Ciągły» – Zwykle wykorzystuje się przy wprowadzaniu słów. Opcja pozwala przypisać sylaby do więcej niż jednej nuty melodii. Jeśli trzeba, to pomiędzy sylabami jest wstawiana kreska.

Mozna zmieniać dodatkowe parametry, takie jak «Kolor», «Wyrównanie» i «Orientacja», na panelu , zaznaczając wcześniej tekst do zmiany.

Patrz także: <Właściwości kompozycji>


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software