Instrumenty

sheet music
Help →  Polish →  Instrumenty
prev next

Wykorzystuje się do określania instrumentów w nowej kompozycji (przycisk ), sekcji lub partii. Program oferuje możliwość wyboru instrumentów z listy, na której każdy instrument ma już zdefiniowane wcześniej parametry (barwa, nazwa, klucz, tonacja i transpozycja).

Spis instrumentów może być modyfikowany przez główne menu: «Szablony» | «Instrumenty».

Patrz: «Tworzenie nowej kompozycji». oraz «Właściwości instrumentu».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software