Właściwości instrumentu

sheet music
Help →  Polish →  Właściwości instrumentu
prev next

Gdy dodaje się instrument do utworu w oknie nowej kompozycji, to przypisuje się temu instrumentowi następujące cechy: (Patrz: «Nowy dokument)

 • «Nazwa» – nazwa instrumentu, który jest dodawany do utworu.
 • «Skr.» – skrót nazwy instrumentu, który będzie podawany od następnej pięciolinii utworu.
 • «Grupa» – nazwa grupy muzycznej, do której instrument należy.
 • «Ranga» – Kolejność instrumentu w grupie. (Ranga jest wykorzystywana tylko wtedy, jeśli uaktywniono sortowanie przy dodawaniu instrumentu).
 • «Barwa» – Numer instrumentu MIDI, który jest wybrany z ustalonej listy.
 • «Transpozycja» – Transpozycja nut instrumentu w trakcie odtwarzania. Parametry transpozycji mozna wybrać z listy dostępnej poprzez główne menu: «Szablony» | «Transpozycja».
 • «Liczba linii» – Liczba linii tworzących pięciolinię.
 • «Accolade» – Rodzaj nawiasu łączącego pięciolinie dla wybranego instrumentu. Przy dodawaniu nawiasu mamy do wyboru trzy możliwości:
  • «Nic» – do pięciolinii instrumentu nie dopisujemy żadnych nawiasów;
  • «Tylko jeden instrument» – nawias łączy pięciolinie tylko dla danego instrumentu;
  • «Dla grupy» – nawias łączy pięciolinie dla całej grupy instrumentów.
 • «Liczba pięciolinii» – Liczba pięciolinii wykorzystywanych przez instrument.
 • «Klucz» – Klucz każdego instrumentu jest wyświetlany na pięciolinii tego instrumentu.

Patrz: <Właściwości kompozycji>


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software