Spis gitar

sheet music
Help →  Polish →  Spis gitar
prev next

Spis jest wykorzystywany do strojenia instrumentu na panelu  oraz do definiowania pięciolinii w widoku tabulatury («Właściwości pięciolinii»). Zmian można dokonać wybierając «Szablony» | «Spis gitar».

Informacje o gitarze dotyczą: liczby strun i progów, barwy (ścieżka MIDI) transpozycji oraz wysokości strojenia pustych strun instrumentu.

Można określić listę akordów dla instrumentu. Lista stanie się dostępna, jeżeli informacja będzie dodana poprzez panel .

Patrz: «Właściwości gitary».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software