Tonacja

sheet music
Help →  Polish →  Tonacja
prev next

Program ma listę wbudowanych tonacji, prócz tego użytkownik ma możliwość utworzenia własnych tonacji korzystając z listy szablonów «Szablony» | «Tonacje».

Aby zdefiniować nową tonację należy nadać nowej tonacji nazwę oraz ustalić skalę pięciolinii. Lista szablonów dostępnych do użycia tonacji znajduje się w oknie Tonacje (panel , strzałka obok przycisku ).


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software