Właściwości gitary

sheet music
Help →  Polish →  Właściwości gitary
prev next

Szablony gitary.

 

  • «Liczba strun» – instrumentu,
  • «Liczba progów» – instrumentu,
  • «Barwa» – ścieżka MIDI lub głos, który będzie odtwarzany przez instrument,
  • «Transpozycja» – interwał pomiędzy notacją a rzeczywistym dźwiękiem instrumentu,
  • «Strojenie» – dżwięki strojenia pustych strun instrumentu,
  • «Druga para» – określa podwojenie nut instrumentu (tak jak dla 12-strunowej gitary). Jeśłi ta opcja jest włączona, to wprowadzanie nut za pomocą gitarowej chwytni dodaje dwie nuty jednocześnie,
  • «Akordy» – spis akordów instrumentu. Wykorzystywane wtedy, gdy chwyty gitarowe dodaje się na karcie .

Patrz: «Spis gitar».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software