Praca z dźwiekiem

sheet music
Help →  Polish →  Praca z dźwiekiem
prev next

Można określić poziom głośności dla każdego elementu utworu i dla każdej nuty oddzielnie. Głośność całego utworu jest kontrolowana z panelu instrumentu.

Każdej nucie jest także przypisana standardowa głośność MIDI, która to głośność może się zmieniać od 0 do 127. Domyślną wartoscią jest 64 (połowa wartości maksymalnej). Aby zmienić te ustawienia, należy skorzystać z panelu  i wybrać przycisk «Edytor głośności nut» . Najpierw należy wybrać nutę, głośność której należy zmienić, a następnie nacisnąć przycisk «Edytor głośności nut» . Otworzy się edytor głośności i wyświetlone zostaną bieżące głośności tych nut w utworze, które leżą w otoczeniu wybranej nuty. Edytor wyświetla głośności wybranych nut jako wykres. Przycisk «Zwiększenie»  zwiększa głośność całej wybranej pięciolinii; przycisk «Zmniejszenie»  obniża głośność. Przycisk«Wyrównanie»  zmieniagłośność wybranych nut tworząc wygładzone crescendo (lub decrescendo) od pierwszej nuty do ostatniej. (Jeśli pierwsza i ostatnia nuta mają taką samą głosność, to wszystkie nuty pomiędzy tymi skrajnymi też będą miały taką samą głośność).

W programie, głośność jest takżę regulowana określeniami dynamiki zapisanymi w utworze.

Program może regulować głośność, którą można zmieniać w edytorze głosności, albo w sposób automatyczny, albo w sposób ręczny. W celu regulacji automatycznej, należy włączyć «Automatyczne odtwarzanie oznaczeń dynamiki» na karcie«Ustawienia programu». Ręczna regulacja oznaczeń dynamicznych jest możliwa poprzez panel i rozwijaną listę obok przycisku «Obliczanie głosu» .


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software