Modyfikacja odtwarzania

sheet music
Help →  Polish →  Modyfikacja odtwarzania
prev next

Można zdefiniować rozmaite efekty («Przednutki», «Arpeggio», «Gruppetto», «Tryl», itp.) oraz modyfikować parametry odtwarzania (uderzenie i czas trwania nut) w stosunku do zapisu utworu.

Program potrafi przeliczyć efekty zmian, które wprowadza się w edytorze odtwarzania, automatycznie lub ręcznie. Aby obliczenia odbywały się automatycznie, należy uaktywnić opcję «Automatycznie obliczaj działanie symboli» na karcie «Ustawienia programu». Aby wprowadzić efekty modyfikacji ręcznie, należy rozwinąć listę «Obliczanie efektu» na panelu .

Aby zmienić odtwarzanie poszczególnych nut, należy na panelu  użyć przycisku «Edytor odtwarzania» . Informacja wyświetlana jest tutaj w postaci słupków: niebieskie słupki pokazują pozycje i czas trwania nut w utworze a zielone słupki reprezentują odtwarzanie. Aby zmienić pozycję lub czas trwania nuty podczas odtwarzania, należy zaznaczyć taką nutę i zmienić jej parametry wykorzystującklawisze Ctrl+Lewo, Ctrl+Prawo albo też klawisze Alt+Lewo, Alt+Prawo. Takie działania nie wprowadzają zmian do kompozycji, a mają wpływ wyłącznie na odtwarzanie.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software