Sposoby wykonania

sheet music
Help →  Polish →  Sposoby wykonania
prev next

Spis sposobów wykonania dostępnych do szybkiego wprowadzania lub podjęcia określonego działania. Dostępny z głównego menu: «Szablony» | «Sposoby wykonania» | «Spis sposobów wykonania». Każdy sposób wykonania należy do określonego rodzaju. Rodzaj ten można wybrać w tym samym menu:

  • «Tekst» – zwykły tekst bez żadnego stowarzyszonego działania.
  • «Dynamika» – wpływa na głośność nut w miejscu, z którym jest stowarzyszona.
  • «Tempo» – wpływa na tempo partii, w której jest umieszczone.
  • «Komunikaty MIDI» – wykonuje dołączone sekwencje MIDI.
  • «Repetycja kursora» – przesuwa kursor w trakcie odtwarzania.
  • «Stop» – zatrzymuje odtwarzanie utworu we wskazanym miejscu.

Sposób wykonania można wybrać na panelu , na którym umieszczono najczęściej używane sposoby wykonania. Pełna lista takich sposobów jest dostępna po naciścnięciu strzałki na panelu .

Patrz: «Dodaj sposób wykonania».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software