Dodawanie sposobu wykonania

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie sposobu wykonania
prev next

(Ta cecha dostępna jest wyłącznie w wersji «Maestro»).

Narzędzia do opisywania sposobu wykonania utworu umieszczono na panelu . Czcionkę można zmieniać klikając przycisk «Czcionka»; otwiera się wtedy okno dialogowe, w którym można ustawiać parametry czcionki.

Jeżeli spis określeń ekspresji nie mieści się w panelu, to po kliknięciu przycisku «Wszystkie sposoby ekspresji» na panelu  pojawi się okno z pełną listą wyrażeń. Wybrane z listy wyrażenie pojawi się na początku spisu na panelu .

Określenia ekspresji dodawane są do partytury jako tekst, co ułatwia zmiany, jeśli będą potrzebne.

Jeśli chcemy dodać nowe określenie sposobu wykonania, to należy z głównego menu wybrać «Szablony» | «Sposoby wykonania» | «Lista». Otworzy się okno, w którym będzie można dodać, usunąć lub zmienić parametry określnia sposobu wykonania.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software