Symbole

sheet music
Help →  Polish →  Symbole
prev next

Program ma możliwość utworzenia i korzystania z nowych symboli (podobnych do już zdefiniowanych). Z takimi symbolami można stowarzyszyć pewne działania (dynamikę, powtórzenia itp.) po dodaniu ich do utworu (ta opcja jest dostępna poprzez menu kontekstowe po zaznaczeniu symbolu).

W celu zdefiniowania nowego symbolu, należy narysować symbol na kartce korzystając z narzędzi panelu , zaznaczyć wszystkie elementy nowego symbolu i nacisnąć przycisk  na panelu  albo wybrać z menu głównego: «Szablony» |«Symbole» | «Zapisz». W wyświetlonym oknie dialogowym można podać nazwę, grupę oraz nazwę pliku dla nowego symbolu. Program dodaje zapisany symbol do spisu symboli i symbol ten jest później dostępny na panelu .

Polecenie:

«Szablony» | «Symbole» | «Zapisz jako …» nie spowoduje dodania symbolu do zasobów programu. To polecenie służy tylko do przekazania symbolu innym użytkownikom.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software