Mapa perkusyjna

sheet music
Help →  Polish →  Mapa perkusyjna
prev next

Wykorzystywana do mapowania nut perkusyjnych na komunikaty MIDI zgodnie z pozycją tych nut na pięciolini. Dostępne po wydaniu poleceń: «Szablony» | «Mapa perkusyjna».

Przy mapowaniu są analizowane: kształt główki nuty i jej pozycja na pięciolini. Mapowanie jest kopiowane do każdego nowego dokumentu i wykorzystywane podczas odtwarzania utworu.

Mapowanie jest możliwe, jeśli na pięciolinii umieszczono klucz perkusyjny i włączono kanał #9 MIDI.

Patrz: «Nuty perkusyjne».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software