Nuty perkusyjne

sheet music
Help →  Polish →  Nuty perkusyjne
prev next

W celu poprawnego odtwarzania nut perkusyjnych, program wykorzystuje mapę nut perkusyjnych, która opisuje pojawienie się główki nuty i jej pozycję zgodnie z specyfikacją MIDI.

W czasie mapowania używane są dwie mapy.

Pierwsza mapa jest wspólna dla całego systemu; mapa ta pełni rolę wzorca do tworzenia własnej mapy dla danego utworu. Pierwsza mapa jest dostępna do edycji po wydaniu poleceń: «Szablony» | «Mapa perkusyjna». Omawiana mapa nie jest bezpośrednio wykorzystywana przy w kompozycji.

Druga mapa jest unikatowa dla każdej kompozycji; mapa taka jest budowana na bazie mapy wspólnej w trakcie tworzenia kompozycji i jest wykorzystywana przy odtwarzaniu nut. Ta mapa jest dostępna do edycji po wydaniu polecenia:«Kompozycja» | «Właściwości kompozycji» | «Mapa perkusyjna».

Aby odtwarzać nuty jako nuty perkusyjne, należy ustawić numer kanału tej partii na 9, a na pięciolinii umieścić klucz perkusyjny.

Dodawanie nut perkusyjnycj przebiega podobnie jak w przypadku zwykłych nut, z tym wyjątkiem, że należy wcisnąć przycisk «Nuta perkusyjna» (na panelu «Nuty» lub «Pianino») i zmienić wygląd nuty (rozwijana lista obok przycisku «Nuta perkusyjna»).


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software