Dodaj nuty korzystając z wirtualnego pianina

sheet music
Help →  Polish →  Dodaj nuty korzystając z wirtualnego pianina
prev next

To narzędzie znajduje się na panelu . Klawisze wirtualnego pianina odpowiadają klawiszom pianina rzeczywistego.

Czas trwania dodawanej nuty zależy od położenia kursora względem podstawy klawiszy pianina: im wyżej umieszczamy kursor, tym dźwięk krócej trwa. Można zaobserwować, jak zmienia się czas trwania dźwięku przy przesuwaniu kursora wzdłuż klawisza pianina.

Nuty są dodawane do utworu w miejscu wskazanym przez kursor. Jeśli nie był wciśnięty przycisk , to po wprowadzeniu nuty kursor przesunie się na nową pozycję odpowiednio do czasu trwania dodanej nuty lub pauzy. Można dodawać nuty o czasie trwania od całej nuty do 1/64 przesuwając kursor wzdłuż klawisza i ustawiając oktawy przyciskami przewijania . Wstawianie nuty albo pauzy ustawiamy odpowiednio przyciskami  i . Wciśnięcie przycisków “Kropka” , “Tremolo”  lub podobnych spowoduje umieszczenie odpowiedniego symbolu przy dodawanej nucie.

W trakcie danych przy pomocy wirtualnego pianina najlepiej poruszać kursorem po partyturze korzystając z klawiszy kierunkowych.

Patrz «Skróty klawiszowe».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software