Transponowanie

sheet music
Help →  Polish →  Transponowanie
prev next

Lista interwałów do transponowania is dostępna przez menu «Szablony» | «Transponowanie».

Interwały są podawane w półtonach. W ten sposób wartość interwału jest liczbą półtonów pomiędzy tonem oryginalnym i transponowanym.

Używane we włąściwościach partii («Kompozycja» | «Partia» | «Właściwości partii»). Jeśli transpozycja jest włączona, to wszystkie dźwięki są modyfikowane w czasie odtwarzania.

Wspomniana lista transpozycji nut może być także wywołana przyciskami  i  na panelu  (strzałki przy przyciskach  oraz ).


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software