Transpozycja

sheet music
Help →  Polish →  Transpozycja
prev next

MagicScore transponuje nuty na dwa sposoby.

  • Można podać parametr transpozycji dla partii («Kompozycja» | «Partia» | «Właściwości partii»). Wartość należy wybrać z rozwijanej listy. W wersji “Maestro” taką listę można zmieniać (“Szablony” | “Transpozycja”) przez specyfikację interwałów w półtonach. Wybrana transpozycja jest wykorzystywana tylko w czasie odtwarzania i nie ma wpływu na notację.
  • Wykonać transpozycję można także korzystając z przycisków «Transpozycja prosta» i «Transpozycja odwrotna» umieszczonych na panelu . Interwał transpozycji należy wybrać z rozwijanej listy. Ta metoda zmienia zarówno aktualnie odtwarzany dźwięk, jaki i notację muzyczną.
  • Transponowanie przez zmiany klucza. Należy wybrać właściwość «Zmień nuty» na panelu ( i nacisnąć strzałkę przy przycisku ). To spowoduje, że nuty zostaną zmodyfikowane zgodnie z nowym kluczem.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software