The Nawigator

sheet music
Help →  Polish →  The Nawigator
prev next

Panel  nawigatora kontroluje przesuwanie się bieżącej pozycji kursora przez utwór. Położenie kursora jest określane co do sekcji, taktu i strony.

Pierwszy wskaźnika pokazuje całkowitą wielkość utworu i która z partii utworu jest wypełniona danymi. Wskaźniki drugi i trzeci pokazują położenie kresek taktowych i stron względem utworu.

Jeśli do utworu są wprowadzone symbole sekcji, to te symbole także znajdują swoje odbicie w Nawigatorze.

Kursor w utworze jest zsynchronizowany z kursorem Nawigatora, co umożliwia łatwą identyfikację położenia i szybkie zmiany tego położenia przy wykorzystania panelu Nawigatora.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software