Tabulatura

sheet music
Help →  Polish →  Tabulatura
prev next

Zapis muzyczny można wyświetlać jako tabulaturę. Najpierw należy skonfigurować pięciolinię poprzez menu (właściwości pięciolinii): («Kompozycja” | “Pięciolinia” | “Właściwości pięciolinii») i wybrać opcję «Tabulatura». Ustawienie liczby progów oraz stroju gitary odbywa się ręcznie; można też wybrać ze spisu jedną z wbudowanych gitar.

Spis szablonów gitarowych może być rozbudowywany lub zmieniany (tylko w wersji “Maestro”) w oknie «Szablony»| «Spis gitar».

Aby wyświetlać nuty na dwóch pięcioliniach (tabulatura i normalna pięciolinia) jednocześnie, należy dodać dwie pięciolinie do partii. Konfigurujemy jedną z nich jako tabulaturę i zapisujemy na niej nuty, a potem kopiujemy te nuty na drugą pięciolinię korzystając z narzędzia «Wklej specjalnie» (menu «Edycja»).

Dodawanie nut na tabulaturze przypomina dodawanie nut na zwykłej pięciolinii, z dwoma wyjątkami.

Po pierwsze, gdy wprowadza się nuty korzystając z myszki, to należy zmieniać numer progu kombinacjami klawiszy: «Ctrl»+«+» lub «Ctrl»+«-».

Po drugie, kiedy wprowadza się nuty korzystając z wirtualnej gitary, to należy przypisać rodzaj gitary do pięciolinii traktowanej jako tabulatura (na karcie właściwości pięciolinii). W tym celu należy użyć przycisku «Guitar kind» na panelu «Gitara».

Numer progu wprowadzanej nuty można też zmieniać zaznaczając nutę i korzystając z klawiszy: «Ctrl»+«+» lub «Ctrl»+«-».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software