Właściwości pięciolinii

sheet music
Help →  Polish →  Właściwości pięciolinii
prev next

Ustawianie właściwości pięciolinii

 • «Liczba linii» – Liczba linii tworzących każdą pięciolinię.
 • «Wycisz» – Wycisz pięciolinię podczas odtwarzania.
 •  – Okre_la skalę pięciolinii i umieszczanych na niej symboli.
 • «Tabulatura» – Po zaznaczeniu tej opcji pięciolinia i zapisane na niej nuty będą wyświetlane jako tabulatura.
  • «Liczba progów» – Liczba progów na gryfie gitary (Używana podczas wprowadzania nut).
  • «Pokaż czas trwania» – Ustawienie powoduje, że wyświetlane są ogonli i okrągłe główki nut dla ćwiartek i połówek.
  • «Strój» – Określa dźwięki dla wszystkich strun.
  • «Gitary» – Służy do wyboru jednej gitary ze spisu gitar wbudowanego w program.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software