Regulacja odtwarzania

sheet music
Help →  Polish →  Regulacja odtwarzania
prev next

Program pozwala definiować różne efekty: («Przednutki», «Arpeggio», «Gruppetto», «Tryl», itd.) oraz zmieniać niektóre parametry (atak i czas trwania) na czas odtwarzania; taka zmiana dotyczy tylko odtwarzania, a zapis kompozycji pozostaje bez zmian.

Program potrafi obliczać wpływ na odtwarzanie tych symboli, które zostały zmienione w edytorze odtwarzania. Może to odbywać się automatycznie bądź ręcznie. Aby obliczenia odbywały się automatycznie, należy aktywować opcję«Automatycznie oblicz wpływ symboli efektów» w oknie «Ustawienia programu».

Ręczna regulacja efektów odbywa się poprzez panel , w którym należy rozwinąć listę obok przycisku «Obliczanie efektów» ), wybrać element z tej listy, a następnie kliknąć przycisk «Obliczanie efektów» .

Do regulacji odtwarzania poszczególnych nut należy na panelu  kliknąć przycisk «Edytor odtwarzania» . Przeznaczona do edycji informacja wyświetlana jest tu jako słupki: niebieskie słupki pokazują położenie i czas trwania jak zapisano w partyturze, zielone słupki natomiast pokazują te same wielkości odtwarzane. Aby zmienić pozycję lub czas trwania nuty podczas odtwarzania, należy zaznaczyć nutę, a następnie zmienić parametry tej nuty korzystając z klawiszy: Ctrl+Lewo, Ctrl+Prawo lub Alt+Lewo, Alt+Prawo. Te zmiany mają wpływ wyłącznie na odtwarzanie; zapisany utwór pozostaje niezmieniony.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software