Wprowadzanie przy pomocy kawiatury

sheet music
Help →  Polish →  Wprowadzanie przy pomocy kawiatury
prev next

Przyciski panelu  odpowiadają klawiaturze komputera.

Wprowadzać nuty można jednocześnie w obrębie trzech oktaw. Trójoktawowe okno można przesuwać przyciskami  i .

Przyciski  … są przełącznikami, które umożliwiają dodanie do nut odpowiednich modyfikatorów.

Każdy przycisk panelu jest powiązany z którymś z klawiszy klawiatury komputera.

 

Czas trwania nowej nuty ustawia się przyciskiem ...

 

Patrz: «Skróty klawiszowe».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software