Zmiana nut i symboli

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana nut i symboli
prev next

Można zmieniać parametry wprowadzonych nut i symboli. Nutę lub symbol można zaznaczyć korzystając z lasso albo też przy wciśniętym klawiszu Alt kliknąć nutę lub symbol.

Wszystkie nuty i symbole można przesuwać w górę lub w dół, w lewo lub w prawo, w granicach taktu. Można także regulować długość niektórych znaków, takich jak «Crescendo», korzystając z panelu  lub skrótów klawiszowych. (Patrz: «Skróty klawiszowe»). Można korzystać z Drag&Drop do przenoszenia nut i symboli. Można także wskazać wiele elementów trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, a potem przenieść jednocześnie całą zaznaczoną grupę.

Jeżeli przy wciśniętym klawiszuAlt zostanie kliknięty jakiś symbol utworu, to program zaznaczy wszystkie takie same symbole, które należą do jednej linii utworu (np.: do linii akordów lub jednego wiersza słów).

Jeżeli przy wciśniętym klawiszu Ctrl zostanie kliknięty jakiś symbol utworu, to program doda ten symbol do listy już wybranych elementów albo też usunie z takiej listy, jeżeli element był wcześniej zaznaczony.

Wybrane symbole można wyrównywać w poziomie wydając polecenie: «Wyrównanie w poziomie» lub w pionie wydając polecenie «Wyrównanie w pionie» na panelu «Zmiany».

Podwójne kliknięcie myszką pozwoli zmieniać tekst albo słowa. (Takie kliknięcie uaktywnia odpowiedni edytor).

Dla wielu elementów utworu jest dostępne menu kontekstowe (tekst, obrazek, przednutki, itp.)

Nuty i symbole można kopiować do schowka systemowego.

Wszystkie zmiany można anulować poleceniem: «Krok do tyłu» . Jeśli takie działanie da niepożądane rezultaty, to wydanie polecenia: «Krok do przodu»  pomoże przywrócić poprzedni stan utworu.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software