Dodawanie trioli

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie trioli

Aktywujemy panel  (klikamy ikonę panelu myszką lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+N).

Jeśli trzeba, używamy przycisku «Triola» do wyboru rodzaju dodawanej nuty blokowej (Duola, Triola …). Wciskamy przycisk «Triola», a następnie dodajemy nuty (patrz: «Dodawanie nuty») lub pauzy (patrz:«Dodawanie pauzy»).

Jeżeli czas trwania dodawanych nut lub pauz jest zbyt długi do zapełnienia elementu taktu, to wstawka jest ignorowana.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software