Dodawanie nuty

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie nuty

  • Włączamy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+N). Wciskamy przycisk żądanego czasu trwania nuty. Przesuwamy kursor myszki na żądaną pozycję pięciolinii i kliknięciem lewego klawisza myszki wstawiamy nutę. Jeśli jest włączony tryb «Wprowadzanie wielokrotne», to można dodać kolejną nutę o tym samym czasie trwania. Można zmienić czas trwania nuty naciskając klawisze 1, 2, … 6, co odpowiada odpowiednio czasom trwania 1, 1/2, … 1/64 albo też wciskamy i przytrzymujemy prawy klawisz myszki po czym wybieramy żądany czas trwania z menu kontekstowego.
  • Ustawiamy kursor na pięciolinii (klawisze: Lewo, Prawo, Góra, Dół). Ustawiamy wysokość dźwięu nuty (klawisze Ctrl+Alt+Góra, Ctrl+Alt+Dół). Wciskamy klawisz Enter a następnie jeden z klawiszy 1, 2, … 6odpowiadający czasowi trwania: 1, 1/2, … 1/64.
  • Włączamy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+P). Wciskamy klawisz «Nuta», jeśli nie był wciśnięty wcześniej.
  • Klikamy myszką na żądanym klawiszu wirtualnego pianina. Czas trwania dodawanej nuty zmienia się automatycznie, gdy poruszamy myszką pionowo nad klawiaturą wirtualnego pianina. Przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo pozwalają przewijać dostępne oktawy. Przyciski ze strzałkami w górę i w dół pozwalają przewijać dostępne czasy trwania dźwieków.
  • Czas trwania dodawanej nuty można zmieniać klawiszami Ctrl+Góra, Ctrl+Dół, a zmieniać oktawy klawiszami Ctrl+Lewo, Ctrl+Prawo. Aby podwyższyć dźwięk należy skorzystać z klawiszy: C, D, T, F, G, A, H lubAlt+C, D, T, F, G, A, H. Aby obniżyć dźwięk, używamy klawiszy: Shift+C, D, T, F, G, A, H.

Po dodaniu nuty, takt będzie automatycznie przeliczony, a pozostała bez nut część taktu zostanie wypełniona odpowiednio długo trwającą pauzą.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software