Dodawanie pauzy

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie pauzy

  • Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+N). Wciskamy jeden z przycisków «Pauza» odpowiadający żądanemu czasowi trwania pauzy. Przesuwamy kursor myszy w żądane położenie na pięciolinii, po czym wciskamy lewy klawisz myszy. Jeśli program znajduje się w trybie «Wprowadzanie wielokrotne», to można dodawać kolejne pauzy o tej samej długości. W celu zmiany czasu trwania pauzy należy wcisnąć jeden z klawiszy 1, 2, … 6, które odpowiadają czasom trwania: 1, 1/2, … 1/64; możemy też wcisnąć i przytrzymać prawy klawisz myszki, po czym wybrać żądany czas trwania pauzy z menu kontekstowego.
  • Ustawiamy pozycję kursora na pięciolinii korzystając z klawiszy kierunkowych (klawisze: Lewo, Prawo, Góra, Dół), następnie wciskamy i trzymamy klawisz Spacja i naciskamy jeden z klawiszy: 1, 2, … 6,co odpowiada czasowi trwania pauzy: 1, 1/2, .. 1/64.
  • Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+P). Włączamy przycisk «Pauza», jeśli nie był do tej pory włączony.
  • Klikamy myszką żadany klawisz wirtualnego pianina. Czas trwania dodawanej pauzy zmienia się przy przesywaniu myszką kursora w górę i w dół wirtualnej klawiatury. Przyciski ze strzałkami w górę i w dół także pozwalają zmieniać czas trwania pauzy.
  • Czas trwania dodatkowej pauzy można zmieniać klawiszami Ctrl+Góra, Ctrl+Dół.

Po dodaniu pauzy, takt będzie przeliczony automatycznie i pozostała pusta część taktu zostanie wypełniona odpowiednio długo trwającą pauzą.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software