Dodaj elementy projektu

sheet music
Help →  Polish →  Dodaj elementy projektu
prev next

Narzędzia do pracy z elementami projektu są rozmieszczone na panelu .

«Słowa»  i «Napis»  są dołączane do pięciolinii na aktualnej pozycji kursora.

Wszystkie inne elementy projektu są związane ze swoją stroną, ale można też powielać te elementy na wszystkich stronach. Te cechy można ustawiać w zakładkach właściwości tekstu i właściwości obrazka, albo korzystając z przycisków «Na wszystkich stronach»  i «Tylko na tej stronie»  (po wskazaniu pożądanego elementu).

Przyciski na panelu  służą do zarządzania właściwościami tekstu i linii, wzorami wypełnień i stylami, np.: «Wypełnij kolorem»  itp. Przed edycją elementu należy wybrać cechę, którą zamierzamy zmieniać.

Korzystając z przycisku «Orientacja»  można ustawić orientację tekstu. Wyrównanie tekstu ustawiamy przyciskami «Do lewej» , «Do prawej»  and «Centralnie» .

Mozna także zmienić pozycję projektowanego elementu. Do tego celu służą polecenia «Przesuń na pierwszy plan» i «Umieść na drugim planie». Po wybraniu polecenia «Umieść na drugim planie» element pojawi się pod pięcioliniami, a gdy wybierze się «Przesuń na pierwszy plan», to element pojawi się przed pięcioliniami.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software