Dodaj akord

sheet music
Help →  Polish →  Dodaj akord
prev next

(Dostępne wyłącznie z wersjami «Classic» i «Maestro»).

Narzędzia do pracy z akordami umieszczone są na panelu . Akordy są dodawane do kompozycji na pozycji kursora.

Najpierw należy wybrać podstawową nutę akordu, który chcemy dodać – , bemol  lub krzyżyk , a także opcjonalnie podać czy akord ma być durowy  czy molowy .

Przycisk  dodaje do granego akordu nutę 5-tą i 13-tą. Bemole lub krzyżyki przed nutami 5-tą, 7-mą, 9-tą, 11-tą lub 13-tą stawiamy korzystając z klawiszy .

Aby usunąć akord, najpierw należy ów akord zaznaczyć, a potem kliknąć przycisk po lewej stronie panelu akordów.

Po prawej stronie panelu są szablony najczęściej używanych w muzyce akordów (szablon  – durowy,  – septymowy, itp.). Z szablonów korzysta się tak, że najpierw wybieramy podstawową nutę akordu, a potem klikamy przycisk szablonu.

Można stworzyć własne szablony akordów. Najpierw zapisujemy jak zwykle akord (co najmniej dwie nuty) na pięciolinii. Następnie zaznaczamy wszystkie nuty akordu i zapisujemy je korzystając z przycisku  na panelu  lub przez główne menu («Szablony» | «Akordy» | «Zapisz»). Tak zapisane akordy powinny się pojawić na panelu . Jeśli akordów będzie za wiele i nie będą się mieścić na panelu akordów, to można je wszystkie zobaczyć po wybraniu przycisku «Wszystkie akordy» na panelu . Akord dodany przez użytkownika pojawi się w panelu  na początku listy.

Aby utworzone akordy zapisać do pliku, należy wybrać «Szablony» | «Akordy» | «Zapisz» z głównego menu.

Aby dodać do utworu akordy zapisane w pliku, należy wybrać «Szablony» | «Akordy» | «Dodaj» z głównego menu.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software