Ustawianie stylu wyrównywania taktów

sheet music
Help →  Polish →  Ustawianie stylu wyrównywania taktów

  • Ustawiamy kursor (klawisze Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej pięciolinii lub zaznaczamy nuty na wybranych pięcioliniach.
  • Aktywujemy panel «Modyfikacja» (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
  • Naciskamy przycisk «Styl wyrównania taktów», aby włączyć bieżący styl.
    Naciskając strzałkę po prawej stronie przycisku możemy ustawić inny styl. W otwartym oknie dialogowym możemy ustawić niezbędne właściwości dla zaznaczonych pięciolinii.

Jeśli nie jest uaktywnione wyrównywanie taktów (nie jest zaznaczona opcja «Aktywny»), to ustawień można dokonać poprzez okno właściwości kompozycji «Właściwości kompozycji».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software