Ustawianie parametrów nowego utworu

sheet music
Help →  Polish →  Ustawianie parametrów nowego utworu
prev next

Opisane opcje pozwalają dowolnie ustawić parametry nowo tworzonych pięciolinii lub utworu jako całości. Parametry te są widoczne na podglądzie przykładowej pięciolinii w oknie dialogowym.

 

  • «Metrum» – metrum.
  • «Symbolicznie» – metrum 4/4 i 2/4 będzie wyświetlane symbolicznie a nie liczbowo.
  • «Przedtakt» – ustawienie metrum dla przedtaktu.
  • «Liczba wierszy» – liczba wierszy w systemie nutowym.
  • «Pierwszy wiersz», … ,«Trzeci wiersz» – aktywuje wskazane wiersze.
  • «Liczba głosów» – Liczba głosów w bieżącym wierszu.
  • «Klucze» – klucz w bieżącym wierszu.
  • «Tonacja» – tonacja bieżącego instrumentu.

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software