Ustaw styl wyrównywania pięciolinii

sheet music
Help →  Polish →  Ustaw styl wyrównywania pięciolinii

  • Ustawiamy kursor na pięciolinii (klawisze Lewo, Prawo, Góra, Dół) w żądanym wierszu lub zaznaczamy nuty w wybranych wierszach.
  • Aktywujemy panel «Modyfikacja» (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
    Naciskając przycisk «Styl wyrównania pięciolinii», ustawiamy bieżący styl.
    Jeśli chcemy ustawić inny styl, to naciskamy strzałkę z prawej strony tego przycisku. W otwartym oknie możemy ustawić pożądane właściwości zaznaczonych wierszy (pięciolinii).
  • Naciskamy prawy klawisz myszki w oknie utworu i wybieramy element «Styl wyrównania pięciolinii». W otwartym oknie, możemy ustawić pożądane właściwości zaznaczonych wierszy (pięciolinii).

Jeśli styl, na który wskażemy, nie jest aktywny (brak zaznaczenia opcji «Aktywny»), wtedy ustawień można dokonać poprzez właściwości kompozycji «Właściwości kompozycji».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software