Tworzenie nowej kompozycji

sheet music
Help →  Polish →  Tworzenie nowej kompozycji

  • Z głównego menu wybierz: «Plik» | «Nowy».
  • Naciśnij przycisk «Nowy» na pasku narzędziowym.

Ustaw podstawowe właściwości utworu muzycznego w otwartym oknie dialogowym (patrz: «Utwórz nową kompozycję»).


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software