Dodawanie symboli przy nutach

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie symboli przy nutach

Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+N)..

Następnie wciskamy jeden z przycisków «Tremolo», «Staccato», «Portamento», «Bemol».

  • Przesuwamy kursor myszy nad nutę, do której symbol chcemy dodać i klikamy lewym klawiszem myszy.
  • Dodajemy nutę (patrz: «Dodaj nutę»). W tej sytuacji, dodawana nuta pojawi się wraz z towarzyszącym jej symbolem.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software