Sposoby wykonania

sheet music
Help →  Polish →  Sposoby wykonania
prev next

Spis sposobów wykonania dostępnych do szybkiego wprowadzania lub podjęcia określonego działania. Dostępny z głównego menu: «Szablony» | «Sposoby wykonania» | «Spis sposobów wykonania». Każdy sposób wykonania należy do określonego rodzaju. Rodzaj ten można wybrać w tym samym menu:

  • «Tekst» – zwykły tekst bez żadnego stowarzyszonego działania.
  • «Dynamika» – wpływa na głośność nut w miejscu, z którym jest stowarzyszona.
  • «Tempo» – wpływa na tempo partii, w której jest umieszczone.
  • «Komunikaty MIDI» – wykonuje dołączone sekwencje MIDI.
  • «Repetycja kursora» – przesuwa kursor w trakcie odtwarzania.
  • «Stop» – zatrzymuje odtwarzanie utworu we wskazanym miejscu.

Sposób wykonania można wybrać na panelu Sposoby wykonania, na którym umieszczono najczęściej używane sposoby wykonania. Pełna lista takich sposobów jest dostępna po naciścnięciu strzałki na panelu Sposoby wykonania.

Patrz: «Dodaj sposób wykonania».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software