Regulacja odtwarzania

sheet music
Help →  Polish →  Regulacja odtwarzania
prev next

Program pozwala definiować różne efekty: («Przednutki», «Arpeggio», «Gruppetto», «Tryl», itd.) oraz zmieniać niektóre parametry (atak i czas trwania) na czas odtwarzania; taka zmiana dotyczy tylko odtwarzania, a zapis kompozycji pozostaje bez zmian.

Program potrafi obliczać wpływ na odtwarzanie tych symboli, które zostały zmienione w edytorze odtwarzania. Może to odbywać się automatycznie bądź ręcznie. Aby obliczenia odbywały się automatycznie, należy aktywować opcję«Automatycznie oblicz wpływ symboli efektów» w oknie «Ustawienia programu».

Ręczna regulacja efektów odbywa się poprzez panel Regulacja odtwarzania, w którym należy rozwinąć listę obok przycisku «Obliczanie efektów» Regulacja odtwarzania), wybrać element z tej listy, a następnie kliknąć przycisk «Obliczanie efektów» Regulacja odtwarzania.

Do regulacji odtwarzania poszczególnych nut należy na panelu Regulacja odtwarzania kliknąć przycisk «Edytor odtwarzania» Regulacja odtwarzania. Przeznaczona do edycji informacja wyświetlana jest tu jako słupki: niebieskie słupki pokazują położenie i czas trwania jak zapisano w partyturze, zielone słupki natomiast pokazują te same wielkości odtwarzane. Aby zmienić pozycję lub czas trwania nuty podczas odtwarzania, należy zaznaczyć nutę, a następnie zmienić parametry tej nuty korzystając z klawiszy: Ctrl+Lewo, Ctrl+Prawo lub Alt+Lewo, Alt+Prawo. Te zmiany mają wpływ wyłącznie na odtwarzanie; zapisany utwór pozostaje niezmieniony.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software