Dodawanie sposobu wykonania

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie sposobu wykonania
prev next

(Ta cecha dostępna jest wyłącznie w wersji «Maestro»).

Narzędzia do opisywania sposobu wykonania utworu umieszczono na panelu Dodawanie sposobu wykonania. Czcionkę można zmieniać klikając przycisk «Czcionka»; otwiera się wtedy okno dialogowe, w którym można ustawiać parametry czcionki.

Jeżeli spis określeń ekspresji nie mieści się w panelu, to po kliknięciu przycisku «Wszystkie sposoby ekspresji» na panelu Dodawanie sposobu wykonania pojawi się okno z pełną listą wyrażeń. Wybrane z listy wyrażenie pojawi się na początku spisu na panelu Dodawanie sposobu wykonania.

Określenia ekspresji dodawane są do partytury jako tekst, co ułatwia zmiany, jeśli będą potrzebne.

Jeśli chcemy dodać nowe określenie sposobu wykonania, to należy z głównego menu wybrać «Szablony» | «Sposoby wykonania» | «Lista». Otworzy się okno, w którym będzie można dodać, usunąć lub zmienić parametry określnia sposobu wykonania.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software