Zmiana położenia symbolu

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana położenia symbolu

Zaznaczamy symbol(e).

  • Zmieniamy położenie symbolu korzystając z klawiszy Ctrl+Lewo, Ctrl+Prawo.
  • Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
    Zmieniamy położenie symbolu używając przycisków «Przesuń w lewo», «Przesuń w prawo».

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software