Zmiana tonacji

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana tonacji

Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+N).
Naciskamy strzałkę obok przycisku  i z rozwiniętej listy wybieramy nową tonację.
Przesuwamy kursor myszki na żądaną pozycję na pięciolinii i naciskamy lewy przycisk myszki.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software