Marginesy pięciolinii

sheet music
Help →  Polish →  Marginesy pięciolinii

Ustawiamy kursor (klawisze Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej pięciolinii.

  • Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
    Zmieniamy lewy lub prawy margines pięciolinii przyciskami: «Zwiększ lewy margines pięciolinii», «Zwiększ prawy margines pieciolinii», «Zmniejsz lewy margines pięciolinii», «Zmniejsz prawy margines pięciolinii».
  • Korzystając z myszki, przesuwamy w lewo lub w prawo odpowiedni znacznik marginesu umieszczony na górnej skali.

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software