Odstępy między pięcioliniami

sheet music
Help →  Polish →  Odstępy między pięcioliniami

  • Z głównego menu wybieramy «Kompozycja» | «Właściwości kompozycji». W otwartym oknie dialogowym wybieramy zakładkę «Ogólne».
    W polu «Odstęp» ustawiamy najmniejszą odległość pomiędzy pięcioliniami. Jeśli zaznaczono opcję «Wyrównaj pięciolinie w pionie», to pięciolinie zostaną automatycznie rozmieszczone na kartce papieru i rzeczywista odległość pomiędzy pięcioliniami może być większa niż określone minimum.
  • Ustawiamy kursor (klawisze Lewo, Prawo, Góra, Dół) na żądanej pięciolinii.
  • Aktywujemy panel «Modyfikacja» (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+M).
    Przesuwamy pięciolinię w górę lub w dół używając przycisków «Przesuń pięciolinię w górę», «Przesuń pięciolinię w dół».
  • Korzystając z myszki, przesuwamy znacznik pięciolinii umieszczony na lewej skali, odpowiednio w górę lub w dół.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software