Zmiana klucza na pięciolinii

sheet music
Help →  Polish →  Zmiana klucza na pięciolinii

Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+N).

  • Naciskamy przycisk żądanego klucza . Jeśli potrzebny jest inny klucz, to możemy wybrać ten klucz z rozwijanej listy. W tym celu, naciskamy strzałkę po prawej stronie przycisku klucza , a następnie wybieramy klucz z rozwiniętej listy.
    Przesuwamy kursor myszki na żądaną pozycję na pięciolinii i naciskamy lewy przycisk myszki.

Wszystkie takty począwszy od bieżącej pozycji kursora zostaną objęte działaniem nowego klucza.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software