Ustawienia strony partytury

sheet music
Help →  Polish →  Ustawienia strony partytury

Z głównego menu wybieramy «Kompozycja» | «Właściwości».
W otwartym oknie dialogowym aktywujemy zakładkę «Strona». Możemy zmieniać następujące wielkości: «Jednostki» (jednostki odległości), «Rozmiar kartki» i «Marginesy».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software