Zapisywanie symboli

sheet music
Help →  Polish →  Zapisywanie symboli

Zaznaczamy element utworu.

  • Z głównego menu wybieramy «Szablony» | «Symbole» | «Zapisz». W otwartym oknie dialogowym ustawiamy właściwości symbolu. (Symbol zostanie dodany do spisu szablonów programu).
  • Z głównego menu wybieramy «Szablony» | «Symbole» | «Zapisz jako …». W otwartym oknie dialogowym ustawiamy właściwości symbolu. (Symbol zostanie zapisany jako plik).
  • Naciskamy prawy klawisz myszki na odpowiednim symbolu na pięciolinii i z rowiniętego menu kontekstowego wybieramy «Zapisz symbol».
  • Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+S).
    Naciskamy przycisk «Zapisz». Ustawiamy właściwości symbolu w otwartym oknie dialogowym. (Symbol zostanie dodany do spisu szablonów programu).

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software