Zapisywanie akordów

sheet music
Help →  Polish →  Zapisywanie akordów

Zaznacz cały akord na pięciolinii.

  • Z głównego menu wybieramy «Szablony» | «Akordy» | «Zapisz». W otwartym oknnie dialogowym ustawiamy właściwości akordu. Akord zostanie dodany do spisu akordów programu.
  • Z głównego menu wybieramy «Szablony» | «Akordy» | «Zapisz jako …». W otwartym oknnie dialogowym ustawiamy właściwości akordu. Akord zostanie zapisany jako plik.
  • Naciskamy prawy klawisz myszki na akordzie na pięciolinii i z rowiniętego menu kontekstowego wybieramy «Zapisz akord».
  • Aktywujemy panel  (klikając myszką ikonę panelu lub korzystając z skrótu klawiszowego Alt+C).
    Naciskamy przycisk «Zapisz». Ustawiamy właściwości akordu w otwartym oknie dialogowym. Akord zostanie dodany do spisu szablonów programu.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software